Sporządzanie poświadczeń

Kancelarie notarialne świadczą wsparcie z zakresu wielu czynności, w których skład wchodzi m.in. sporządzanie poświadczeń.


Są one niezbędne w celu określenia m.in. wiarygodności podpisu czy daty pewnej danego dokumentu.

Osoby decydujące się na skorzystanie z pomocy kancelarii notarialnej, przy spełnieniu określonych warunków mogą uzyskać poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • daty okazania danego dokumentu,
 • zgodności odpisu, wyciągu, lub kopii z przedstawianym dokumentem,
 • pozostawienia osoby przy życiu,
 • pozostawania osoby w określonym miejscu.

Poświadczenie poszczególnych wyżej wymienionych elementów, szczególnie własnoręczności podpisu, wymagane jest podczas m.in. sprzedaży udziałów, zbycia przedsiębiorstwa, czy wyjazdu osoby małoletniej za granicę pod opieką osoby niebędącej opiekunem prawnym.

Warto pamiętać, że każde poświadczenie przygotowywane przez kancelarię notarialną, powinno zawierać datę i miejsce, w którym zostało sporządzone, a także oznaczenie kancelarii oraz podpis notariusza.

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie notariusze upowaznieni są do sporzadzania poświadczeń.


Czynności poświadczenia dokonywane w kancelarii notarialnej mogą dotyczyć dokumentów tak urzędowych jak I prywatnych. Klienci zainteresowani skorzystaniem z tej czynności czynią tak zazwyczaj w przypadku gdy przepisy prawa zobowiązują ich do nadania rzeczonym dokumentom mocy prawnej ale również w przypadku gdy z jakichkolwiek przyczyn nie chcą okazywać oryginalnych dokumentów np. w trakcie procesów rekrutacyjnych – uwierzytelniają więc kopie tych dokumentów. Ważne jest by przed przystąpieniem do sporządzenia aktu poświadczenia skontaktować się z kancelarią by notariusz mógł dokładnie poinformować co, poza dokumentem poświadczającym tożsamość, przygotować do czynności. Wymagane dokumenty mogą się znacząco różnić w zależności od rodzaju sprawy do której te dokumenty sa potrzebne.

Poświadczenia, które sporządzamy w naszej kancelarii to między innymi:


 • poświadczenie rzetelności aktu
 • poświadczenie zgodności wyciągu, odpisu lub kopiiz okazanym dokumentem
 • poświadczenie dziedziczenia
 • poświadczenie własnoreczności podpisu
 • poświadczenie daty okazania dokumentu
 • poświadczenie pozostawania osoby przy zyciu lub w okreslonym miejscu

Na czym polega poświadczenie własnoręczności podpisu?


Poświadczenie własnoręczności podpisu jest czynnościa mającą na celu poświadczenie, iż wskazana osoba złożyła własnoreczny podpis na danym dokumencie. Dokument na, którym rejent poświadczy podpis musi być sporządzony w sposób uniemożliwiający zmiany czy usunięcie treści, musi być sporządzony w sposób trwały.

Poświadczenia podpisu można dokonać przez złożenie własnorecznie podpisu w obecności notariusza, jak również oświadczając ważność podpisu składanego wczesniej, choćby poza kancelarią.. Należy przy tym zwrócić uwagę, że poświadczenie podpisu (w przeciwieństwie od poświadczenia aktu) uwierzytelnia jedynie złożony podpis, nie nadając tym samym żadnej mocy prawnej treści dokumentu.

Formularz kontaktowy