Notariusz

Zgodnie z przepisami ustawy notariusz powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną.  

Jako osoba zaufania publicznego czuwa on aby skutki dokonywanych czynności notarialnych zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne. Małgorzata Posyniak, notariusz - doświadczenie które zdobyła w trakcie czternastoletniej pracy w kancelarii notarialnej pozwala zagwarantować wysoki poziom profesjonalizmu i sprawności organizacyjnej. Funkcję notariusza pełnię od grudnia 2013 roku po powołaniu mnie przez Ministra Sprawiedliwości na to stanowisko i rozpoczęciu pracy w ramach własnej kancelarii notarialnej.

Formularz kontaktowy