Kancelaria Notarialna
Małgorzata Posyniak

Poznaj ofertę

O nas

Kancelaria notarialna Małgorzaty Posyniak - do której Państwa serdecznie zapraszamy - mieści się w kamienicy, w ścisłym centrum Szczecina, przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, pomiędzy Placem Szarych Szeregów a Placem Odrodzenia. Nasz lokalizacja sprawia iż można do nas dotrzeć w prosty sposób tak komunikacją miejską jak i własnymi środkami transportu - w okolicach kancelarii funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Wszystkich chcących skorzystać z naszych usług zapraszamy w dni powszednie od 9:00-16:30, ponadto, odpowiedając na Państwa potrzeby, po indywidualnym uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności poza godzinami i dniami urzędowania kancelarii.

W trosce o Państwa cenny czas sugerujemy zasięgnąć informacji dotyczących czynności notarialnych, potrzebnych dokumentów, dostępnych terminów oraz wysokości wynagrodzenia notariusza, podatków czy opłat cywilnoprawnych związanych z planowaną czynnością; można uzyskać je nieodpłatnie, telefonicznie, drogą elektroniczną lub osobiście w kancelarii, bezpośrednio u notariusza bądź przeszkolonych pracowników kancelarii. W trakcie spotkania lub telefonicznej rozmowy informacyjnej będą Państwo mieli możliwość omówienia wszystkich potrzebnych w danej sytuacji czynności; zapoznania sie z ich szczegółami, celami i skutkami prawnymi; dokładnego określenia zakresu dokumentów, które należy okazać lub przedłożyć w celu dokonania rzeczonych czynności, a także uzyskać informację co do miejsc gdzie owe dokumenty można uzyskać. Pozyskawszy wszystkie wyżej wymienione informacje będziemy mogli dogłębnie przeanalizować z Państwem stan prawny i faktyczny zaistniałej sytuacji, co pomoże nam wskazać rozwiązania, które pozwolą Państwu uzyskać pożądany skutek prawny.

Wszyscy pracownicy tutejszej kacelarii jak również notariusz, zobowiązani są do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich okoliczności spraw, które poznali z uwagi na przeprowadzane tu czynności notarialne.

Usługi notarialne nie wymagające uprzedniego przygotowania, polegające na poświadczaniu zgodności kopii z okazanym oryginałem, poświadczenia daty okazania dokumentów czy poświadczenia własnoręczności podpisów dokonywane są w tutejszej kancelarii na bieżąco. Pozostałe czynności wymagają uprzedniego uzgodnienia terminu. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia szczegółów czynności, jej formy oraz wymaganych dokumentów, zapewniamy jednocześnie merytoryczne, rzetelne i indywidualne podejście do każdego z Państwa odwiedzających nasze biuro.

Skontaktuj się z nami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeżli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności możliwe jest dokonanie czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu!

Formularz kontaktowy