Notariusz

Kim jest notariusz?


Notariusz, zgodnie z literą polskiego prawa jako osoba zaufania publicznego czuwa, aby skutki dokonywanych czynności notarialnych zabezpieczały interesy klientów kancelarii oraz wszystkich tych osób, dla których czynności te mogą powodować skutki prawne

Małgorzata Posyniak, Notariusz Szczecin – pełnię swoją funkcję od grudnia 2013 roku po powołaniu mnie przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza. Szczecin to miasto, w którym wyznaczono siedzibę mojej kancelarii notarialnej, którą prowadzę samodzielnie od początku roku 2014.

Wykształcenie zdobyłam w trakcie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim na tutejszym wydziale prawa i administracji. Od 2002r, będąc jeszcze w trakcie studiów, zaczęłam pracę w kancelarii notarialnej co pozwoliło mi zyskiwać niezbędne w pracy notariusza umiejętności i doświadczenie. Następnie na tak zwanych „starych zasadach” odbyłam aplikację notarialną i asesurę w pełnym dwuletnim wymiarze, dodatkowo poszerzając o umiejętności praktyczne zdobytą już wiedzę, pod okiem doświadczonego notariusza.

Obycie i praktyka zdobyte w trakcie ponad dwudziestoletniej już pracy w kancelarii notarialnej pozwalają mi zagwarantować wysoki poziom profesjonalizmu i sprawności organizacyjnej w kontaktach z klientami niezależnie od poziomu skomplikowania problemów prawnych z którymi się do mnie zwracają.

W mojej kancelarii notarialnej świadczę pełen zakres czynności z zakresu notariatu oferując rzetelną obsługę w ramach wykonywanych czynności, bezwzględnie przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, gwarantując równocześnie bezpieczeństwo obrotu i głębokie poszanowanie zasad etyki zawodowej. Notariusz Szczecin przeprowadza czynności tak na rzecz osób fizycznych jak organów samorządowych czy państwowych osób prawnych, podmiotów gospodarczych, a także spółdzielni mieszkaniowych bądź developerów.

Kancelaria Notarialna zlokalizowana jest w centrum miasta, w kamienicy przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w okolicy Placu Odrodzenia. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych czynności notarialnych, wymaganych do danych czynności dokumentów, dogodnych terminów oraz wysokości podatków opłat sądowych czy wynagrodzenia notariusza, można uzyskiwać każdorazowo nieodpłatnie, telefonicznie lub osobiście w kancelarii, bezpośrednio od notariusza bądź przeszkolonych pracowników sekretariatu.

Formularz kontaktowy