Blog

 • 22/02/2023 0 Komentarze
  Sposoby na przekazanie majątku w rodzinie i nie tylko

  Dzisiaj postaram się opisać kwestię nieodpłatnego dysponowania majątkiem i sposoby na przekazywanie majątku w rodzinie i nie tylko, zapraszam do lektury - notariusz Szczecin.

  Na wstępie zauważyć należy, że istnieje wiele sposobów na przekazywanie majątku. Według mnie czynności zmierzające do przekazania majątku najprościej jest podzielić na dwie grupy: mortis causa – na wypadek śmierci oraz inter vivos czyli między żyjącymi. Do czynności mortis causa zaliczyć należy testament, zapis i polecenie, zapis windykacyjny, ale też umowę o zrzeczenie się dziedziczenia. Natomiast czynnościami inter vivos poza wszystkimi innymi dokonywanymi pomiędzy osobami żyjącymi, są umowa darowizny lub umowa o dożywocie.

  Dowiedz się więcej
 • 09/02/2023 0 Komentarze
  Księgi wieczyste

  Jak rozpocząć opowiadanie o księgach wieczystych? Najlepiej zaczynając od tego czym są księgi wieczyste.

  Księgi wieczyste służą ustaleniu stanu prawnego nieruchomości, stanowią urzędowy rejestr praw związanych z nieruchomością i zapewniają bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki Księgom uzyskujemy wiarygodne i pewne informacje o tym komu i jakie prawa przysługują w odniesieniu do danej nieruchomości. Księgi wieczyste zakładają i prowadzą wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych odpowiednie dla miejsca położenia nieruchomości. Każda księga wieczysta prócz wersji elektronicznej zawiera także akta księgi wieczystej czyli zbiór dokumentów, na podstawie których wprowadza się wszystkie informacje do systemu komputerowego, akta ksiąg wieczystych przechowywane są przez poszczególne wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

  Dowiedz się więcej
 • 24/01/2023 0 Komentarze
  Umowa sprzedaży – sposoby na notarialne zabezpieczenie zapłaty umówionej ceny.

  W najnowszym tekscie chciałabym nawiązać do sprawy, która często przyprawia moich klientów o ból głowy i bezsenność, często chodzi bowiem o niemałe pieniądze, a pytaniem, które ich nieustannie nurtuje jest: jak zabezpieczyć zapłatę umówionej ceny. Przy podpisywaniu umowy każda ze stron dba o własne interesy, notariusz zaś czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów obu stron czynności. Dlatego poniżej postaram się opisać kilka najbardziej powszechnych sposobów zabezpieczenia zapłaty ceny.

  Dowiedz się więcej
 • 16/01/2023 0 Komentarze
  Rozszerzanie wspólności majątkowej

  Tematem, który dziś poruszę jest rozszerzenie wspólności majątkowej, czyli instytucji, która pomoże nam zespolić osobne składniki majątkowe męża i żony w jedną masę majątkową, czyli wspólny majątek małżeński.

  Dowiedz się więcej
 • 16/02/2022 0 Komentarze
  Zapis windykacyjny w formie aktu notarialnego

  W dzisiejszym artykule powrócę do spraw spadkowych, a konkretnie do instytucji zapisu windykacyjnego czyli sposobu na przekazanie konkretnych elementów masy spadkowej konkretnym osobom. Temat ten może być dla Państwa interesujący gdyż zapis ów, zgodnie z intencją ustawodawcy, ważny jest tylko wówczas gdy umieścimy go w testamencie sporządzonym jako akt notarialny.

  Dowiedz się więcej
 • 16/02/2022 0 Komentarze
  Umowa przedwstępna u notariusza

  Chciałabym opowiedzieć o kwestiach związanych z umową przedwstępną, która wielokrotnie pojawia się w praktyce notarialnej, a której właściwe zrozumienie niejednokrotnie ułatwia moim klientom podjęcie ostatecznych decyzji.

  Dowiedz się więcej
 • 16/02/2022 0 Komentarze
  Najem okazjonalny

  Dziś chciałabym poruszyć temat, który pojawił się w mojej praktyce notarialnej kilkukrotnie w ciągu ostatnich tygodni. Dotyczy on wielu z Państwa, choć niewielu jest świadomych istnienia rozwiązań prawnych o których chciałam dziś napisać. Temat dotyczy wszystkich tych, którzy chcieliby, lub może już to robią, wynająć mieszkanie, a nie prowadzą działalności gospodarczej. Jakie prawa mają właściciele lokalu, a jakie najemca i jak je zabezpieczamy? Odpowiedź znajdziemy zgłębiając zagadnienia najmu okazjonalnego.

  Dowiedz się więcej
 • 16/02/2022 0 Komentarze
  Dziedziczenie ustawowe

  W dzisiejszym artykule zajmę się kolejnym zestawem reguł kierujących prawem spadkowym, a znanych pod nazwą: dziedziczenie ustawowe. To, w telegraficznym skrócie, zbiór zasad ustalających kolejność i sposób dziedziczenia majątku zmarłego w przypadku gdy nie sporządził on testamentu, testament jest nieważny lub spadkobiercy nie mogą/nie chcą przyjąć spadku.

  Dowiedz się więcej
 • 02/02/2022 0 Komentarze
  Akt notarialny, oryginał a wypisy

  Witam! Dziś pragnę poruszyć temat, który zdaje się być błahostką jednak niejednokrotnie powoduje stres u moich klientów jeśli nie został wcześniej odpowiednio wyjaśniony. Jest to kwestia oryginału aktu notarialnego i jego wypisów.

  Dowiedz się więcej
 • 02/02/2022 0 Komentarze
  Poświadczenie podpisu

  W dzisiejszym wpisie chciałbym opisać Państwu kwestie związane z czynnością zwaną „poświadczenie podpisu” czyli nadanie swojemu podpisowi charakteru urzędowego poprzez uznanie przez rejenta jego autentyczności. Jest to czynność bardzo popularna, niezbędna choćby do tego by sprzedać „działkę” w rodzinnych ogrodach działkowych lub zbyć udziały w spółce. Zapraszam do lektury!

  Dowiedz się więcej

Formularz kontaktowy